การรายงานของ สพท.ที่รายงานว่าบุคลากรใน สพท.ได้ร่วมรับฟังการประชุมในการประชุมผู้บริหาร สพฐ.และ สพท.ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ(Video Conference)
"รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้ง ณ วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา เรื่องประชุม
เรื่อง 1 เรื่อง 2 เรื่อง 3 เรื่อง 4 เรื่อง 5 เรื่อง 6 เรื่อง 7 เรื่อง 8 เรื่อง 9 เรื่อง 10 เรื่อง 11 เรื่อง 12 เรื่อง 13 เรื่อง 14 เรื่อง 15 เรื่อง 16 เรื่อง 17 เรื่อง 18 เรื่อง 19 เรื่อง 20
1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
4สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
5สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
6สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
7สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
8สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
9สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
10สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
11สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
12สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
13สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
14สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
15สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
16สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
17สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
18สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
19สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
20สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
21สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
22สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
23สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
24สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
25สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
26สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
27สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
28สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
29สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
30สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
31สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
32สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
33สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
34สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
35สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
36สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
37สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
38สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
39สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
40สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
41สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
42สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
43สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
44สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
45สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
46สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
47สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
48สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
49สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
50สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
51สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
52สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
53สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
54สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
55สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
56สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
57สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
58สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
59สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
60สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
61สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
62สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
63สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
64สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
65สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
66สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
67สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
68สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
69สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
70สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
71สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
72สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
73สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
74สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
75สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
76สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
77สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
78สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
79สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
80สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
81สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
82สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
83สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
84สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
85สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
86สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
87สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
88สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
89สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
90สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
91สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
92สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
93สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
94สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
95สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
96สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
97สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
98สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
99สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
100สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
101สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
102สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
103สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
104สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
105สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
106สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
107สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
108สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
109สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
110สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
111สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
112สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
113สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
114สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
115สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
116สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
117สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
118สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
119สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
120สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
121สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
122สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
123สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
124สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
125สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
126สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
127สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
128สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
129สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
130สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
131สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
132สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
133สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
134สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
135สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
136สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
137สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
138สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
139สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
140สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
141สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
142สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
143สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
144สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
145สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
146สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
147สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
148สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
149สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
150สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
151สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
152สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
153สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
154สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
155สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
156สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
157สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
158สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
159สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
160สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
161สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
162สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
163สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
164สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
165สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
166สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
167สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
168สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
169สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
170สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
171สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
172สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
173สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
174สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
175สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
176สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
177สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
178สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
179สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
180สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
181สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
182สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
183สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
184สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
185สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
186สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
187สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
188สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
189สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
190สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
191สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
192สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
193สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
194สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
195สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
196สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
197สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
198สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
199สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
200สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
201สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
202สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
203สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
204สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
205สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
206สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
207สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
208สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
209สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
210สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
211สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
212สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
213สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
214สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
215สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
216สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
217สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
218สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
219สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
220สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
221สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
222สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
223สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
224สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
225สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
รวม
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/02/20) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน